Missie en visie

“Spiritueel” als overkoepelend begrip

Wat is het doel van deze site? Door de jaren heen heb ik veel mensen ontmoet die zich bezig houden met spiritualiteit. Al deze mensen hebben interesses is verschillende onderwerpen en hebben verschillende informatie over spiritualiteit tot zich genomen. Je kunt geen twee “spirituele mensen” over één kam scheren. Iedereen verdiept zich in andere zaken. De kennis is zo gevarieerd dat het woord “spiritueel” een overkoepelend begrip is geworden.

Openheid

Ik denk dat er rondom bepaalde onderwerpen, veel verschillende verhalen rondgaan. Vaak worden dezelfde begrippen op verschillende manieren geïnterpreteerd. Ik wil deze site graag gebruiken om duidelijkheid te scheppen over deze begrippen en de interpretatie daarvan.

Gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing

Wat mij opviel is dat er weinig mensen zijn die echt op de hoogte zijn van de wetenschappelijke ontwikkelingen op “spiritueel gebied”. Of deze informatie zodanig ontoereikend vinden dat ze deze informatie niet kunnen verbinden met hun belevingswereld.

Vaak worden de conclusies van wetenschappelijk onderzoek gedeeld, zonder dat er iets wordt verteld over de manier waarop het onderzoek is opgezet. Of het wordt wel weergegeven, maar zo droog en inspiratieloos dat het niet spreekt.

Wanneer ik rond kijk op internet zie ik veel algemene informatie. Informatie die niet diep ingaat op een thema, maar op een vaag niveau blijft rondzweven. Dit vind ik jammer.

Vooral omdat ik weet dat die informatie wel te vinden is. In deze tijd van informatieverschaffing is deze informatie maar een klik op de computer van je vandaan.

Wat ik nog belangrijker vind dan het verschaffen van wetenschappelijke ondersteuning is de betekenis die dit wetenschappelijk bewijs met zich mee draagt. De betekenis van wetenschappelijke bewijs en de verbanden die op basis hiervan kunnen worden getrokken.

Informatie niet beschikbaar in het Nederlands

Een van de grootste problemen die ik zie is dat bijna alle goed geordende informatie in het Engels staat geschreven. Nu staan wij Nederlanders er natuurlijk om bekend dat wij goed Engels spreken en verstaan. Maar is dit wel echt zo?

Of de Engelse taal voor veel mensen nog te moeilijk is of te snel gaat, of dat we het gewoon niet opzoeken. Ik zie dat veel mensen gebonden zijn aan Nederlandstalige nieuwsbronnen.

Ik vind het belangrijk dat essentiële informatie beschikbaar is voor alle mensen. Daarom is één van de uitgangspunten die ik heb voor deze site, deze informatie toegankelijk te maken voor Nederlandstalige mensen.