Wat is de kracht achter je gedachten? Wat doen ze met de wereld om je heen? The law of attraction oftewel de wet van de aantrekkingskracht is nu al enige tijd een hot item in de maatschappij. Maar is niet overal even bekend en algemeen geaccepteerd.

Het double slit experiment en the law of attraction

Hoe werkt het double slit experiment?

Een elektronen schieter stuurt fotonen richting en vlak met twee spleten erin. Achter dit vlak is een tweede vlak geplaatst wat als scherm functioneert en waarop te zien is waar de elektronen/ fotonen terecht komen op het scherm.

Voorbeeld double slit

Wat is hier nu zo bijzonder aan?

Dit experiment heeft één uitkomst wanneer het geobserveerd wordt door een levend persoon en een andere uitkomst wanneer er niemand is die het experiment observeert.

Het moment dat er niemand kijkt zie je wat je hierboven op de foto ziet. Namelijk een heel aantal strepen die naarmate ze verder van het midden af zijn minder krachtig aanwezig zijn. De duidelijkste streep bevindt zich in het midden.

Echter, wanneer mensen het observeren, zie je dat de electronen netjes door de twee sleten gaan en twee bijna identieke strepen vormen.

Experiment zonder focus/ gedachten die erop zijn gericht.

https://plus.maths.org/content/physics-minute-double-slit-experiment-0
Double slit wanneer er geen mensen kijken

Experiment met bewuste focus van mensen.

https://plus.maths.org/content/physics-minute-double-slit-experiment-0
Double slit wanneer er mensen kijken

Dean Radin Ph. D

quote Dean Radin Ph. D
quote Dean Radin Ph. D

Dean Radin Ph. D en zijn team hebben dit experiment uitgebreid, door mensen op 2 meter afstand van het experiment te zetten. Hier werden zij in meditatie stand gebracht en gevraagd zich te focussen op de uitkomst van het experiment.

Dit deden ze om te kijken of deze mensen in meditatie stand met niet meer dan hun gedachten de uitkomst van het experiment konden beïnvloeden.

Hoe zit dit eruit?

doos waarin double slit experiment zit
doos waarin double slit experiment zit

De doos is waar de slit en de schermen zich bevinden. Je kunt van de buitenkant niet zien hoe het er vanbinnen uit ziet.

Hoe werkt het experiment?

Het verschil met een normaal double slit experiment is dat bij het experiment van Dean Radin aan mensen is gevraagd om de ‘double slit’ (de twee streepjes) in gedachten te houden en in gedachten te zien welke van de twee spleten de fotonen zouden gebruiken als doorgang. Bijvoorbeeld, door de linker of door de rechter spleet.

Voorbeeld van double slit experiment met invloed van meditatief persoon
Voorbeeld van double slit experiment met invloed van meditatief persoon

Positief resultaat

Uit dit onderzoek bleek dat mensen inderdaad met hun gedachten het experiment konden beïnvloeden. Zij beïnvloedden de fotonen die door de spleten werden geschoten door zich te concentreren op een van de twee spleten.

Experiment

De uitkomst van het experiment is zo beslissend en volledig dat het een 5 sigma resultaat heeft. Dit betekend dat de kans dat dit experiment bij toeval of door statistische fluctuatie op deze manier is uitgevallen, maximaal één op de 3,5 miljoen is.

Overige informatie en online experiment

Er is nagedacht over andere opties die het experiment zouden kunnen beïnvloeden.

Andere verklaringen die zijn meegenomen in het experiment
Andere verklaringen die zijn meegenomen in het experiment
Andere verklaringen die zijn meegenomen in het experiment
Andere verklaringen die zijn meegenomen in het experiment

Uit angst dat de apparatuur beïnvloed kon worden door acties van de persoon in de kamer, is hetzelfde experiment uitgevoerd met tussenruimte. Door middel van het internet. Hierbij hebben mensen verspreid over verschillende delen van de wereld deelgenomen.

Hoeveelheid sessies double slit experiment online
Hoeveelheid sessies double slit online

Uit de experimenten over de wereld verschillend, bleek dat de fysieke ruimte tussen de persoon en het apparaat geen invloed heeft op de uitkomst van het experiment.

afstand waarop de double slit experimenten zijn uitgevoerd
afstand van de double slit online experimenten

Ook hebben ze het experiment gedaan met robots. Hieruit bleek dat het bewustzijn van mensen veel meer inpakt had op de uitslag van de scores dan het (vermoedelijke bewustzijn van de) robots.

Online onderzoek resultaten. Verschil tussen computer en mensen
online resultaten. verschil tussen computer en mensen

Wat verteld dit ons over onze gedachten?

  • Bewustzijn heeft invloed op onze/ de realiteit.
  • De rol die bewustzijn speelt kan bewezen worden.

Mensen beïnvloeden de beweging van fotonen met gedachten. Of misschien beïnvloeden we de uitkomst van de beweging van fotonen met onze gedachten.

Hoe dan ook, onze gedachten hebben meer kracht dan dat we denken. 😛

Bijna dood ervaringen (BDE)

Meerdere onderzoekers van bijna dood ervaringen hebben aangetoond dat bewustzijn zich buiten de hersenen bevindt.

Wat is een bijna dood ervaring?

Een ervaring waarbij een persoon sterft en weer terug komt. Zoals bij een hartstilstand waarbij deze persoon herinneringen heeft aan een spirituele ervaring. Zij kunnen herinneringen hebben aan het ontmoeten van overleden vrienden en familieleden, het zien van een wit licht, het zien van een tunnel enz. Wat het meest opvalt aan deze ervaring is het heldere bewustzijn waarmee dit wordt waargenomen.

Deze ervaringen worden in alle tijden waargenomen.

Kenneth Ring PhD. En Sharon Cooper M.A.

Hebben 31 blinden geïnterviewd die een Bijna dood ervaring meemaakten of een ‘out of body experience’.

Een gedeelte van deze mensen heeft nooit gezien.

Hun onderzoek laat zien dat BDE’ers, waaronder blinden, bewijsbare en verifieerbare buiten lichamelijke waarnemingen hebben gedaan van objecten en mensen die zich op grote afstand bevonden.

Pim van Lommel

Cardioloog Pim van Lommel heeft in de afgelopen dertig jaar onderzoek gedaan naar bijna-doodervaringen (BDE) bij patiënten die een hartstilstand hebben overleefd. Hij publiceerde er over in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet en schreef de bestseller ‘Eindeloos Bewustzijn’.

Eind 2001 publiceerde Pim van Lommel in het Britse medisch tijdschrift ‘The Lancet’ de resultaten van zijn zeer uitgebreide onderzoek onder hartpatiënten die enige tijd klinisch dood waren als gevolg van een hartstilstand bij acuut hartinfarct en dit na konden vertellen.

Uit zijn onderzoek bleek dat een aantal van de patiënten met een Bijna Dood Ervaring tijdens de periode waarop hun hart niet meer klopte en hun hersenen geen meetbare activiteit meer vertoonden, opvallende verruimde bewustzijnservaringen hebben ervaren.

Mensen denken nu vaak dat het bewustzijn een product is van de hersenfuncties. Dit zou betekenen dat bewustzijn wegvalt zodra de hersenen uitvallen.

Mensen met een BDE ervaren een helderder bewustzijn dan dat ze ooit hebben gehad.

Peter Fenwick

Ook psychiater Peter Fenwick, een Britse Expert op het gebied van Bijna Dood Ervaringen, onderzocht hartpatiënten met BDE’en. Ook hij nam waar dat we bewustzijn hebben zonder een daarmee verbonden hersenfuncties.

Onderstaand zie je een fragment uit de Ted Talk van Peter Fenwick. The Final Border.

Wat betekend dit voor ons?

  • Onze gedachten beïnvloeden onze realiteit.
  • Je bewustzijn bevindt zich buiten je hersenen.

Is dit alles wat we weten over de law of attraction?

Nee, de law of attraction is ingewikkelder dan wat hierboven beschreven staat. Bovenstaand is niet meer dan het wetenschappelijk bewijs voor het feit dat je je realiteit beïnvloed.

Wanneer je effectief gebruik wilt maken van de law of attraction, heb je meer nodig dan de informatie hierboven. Zo hebben niet alleen je gedachten invloed op de law of attraction. Naast gedachten zijn gevoelens en overtuigingen doorslaggevend op de uitkomst van evenementen.

De reden dat veel mensen niet verder komen met de law of attraction heeft vaak te maken met de onderbewuste gevoelens, gedachten en overtuigingen die ze in zich hebben.

Hoe werkt de law of attraction

Nu we weten dat de law of attraction wetenschappelijk is bewezen, ben je misschien benieuwd hoe je deze wet voor je eigen doeleinden kunt gebruiken.

Voor meer informatie over de law of attraction kun je hier klikken:

of hier:

Bronnen

http://www.physics.org/article-questions.asp?id=10

https://blogs.scientificamerican.com/observations/five-sigmawhats-that/

https://magiscenter.com/dr-kenneth-rings-studies-of-the-blind/

Kenneth Ring in ‘Het licht van de ziel. Vóór geboorte, tijdens het leven, na de dood, Eliot Jay  Rosen (red.), pp 238-242; Experiencing the Soul.

Pim van Lommel, et al., ‘Near Death Experience In survivors of Cardiac Arrest: A Prospective Study in the Netherlands’, The Lancet, Vol. 358, 15 december, 2001, pp 2039-45

In Shift, At the Frontiers of Consciousness, het tijdschrift van het Institute of Noetic Sciences, no 2 maart-mei 2004, p. 8, Richard Sadler geciteerd uit ‘The Scotsman, 11 sept. 2003. – De Hele olifant in beeld, Marja de Vries

https://www.merriam-webster.com/dictionary/near-death%20experience