Wie heeft dit bedacht?

—Edward Bach —(1886 – 1936)

‘Ziekte is geen wrede straf, maar enkel en alleen ene correctie; een instrument waarvan onze eigen psyche zich bedient om ons op onze fouten te wijzen, om te weerhouden van grotere dwalingen en ons te beletten nog meer schade aan te richten – en om ons terug te leiden naar de weg van de waarheid en het licht, die we nooit hadden mogen verlaten’.  – Edward Bach

Edward Bach
https://bachflowerindia.com/dr-edward-bach/
Edward Bach (1886-1936)

Principes waar Bach in geloofde.

Edward Bach gaat ervan uit dat ieder mens een ziel heeft. Deze ziel weet welk milieu en welke omstandigheden het geschiktst zijn voor ons. Zodat wij kunnen bereiken wat we willen. Hij zegt dat zolang onze ziel en onze persoonlijkheden in overeenstemming zijn, wij vreugde, geluk en gezondheid ervaren.

—Bach zegt dat interne conflicten optreden wanneer de persoonlijkheid afdwaalt van de koers die de ziel voor ons uitzette. Hij zegt dat dan ziektes zich manifesteren in ons leven. Hij ziet ziektes als een zegen en verteld dat deze als doel hebben de persoonlijkheid weer in harmonie te brengen met de wil van de ziel. Hij gelooft niet dat ziekten altijd toevallig zijn en dat ook het lichaamsdeel dat ziek wordt niet toevallig is getroffen.

Wat wij als ziekte kennen is het eindstadium van en veel dieper liggende stoornis, en het is daarom duidelijk, dat, wil een behandeling volledig succes hebben, niet alleen het eindstadium, maar eerst en vooral de diepe oorzaak weggenomen dient te worden. – Edward Bach

—Edward Bach gaat bij het genezen van mensen uit van de levenshouding van mensen. Deze probeert hij te verbeteren. Hij kijkt niet zo zeer naar de ziekte. —Hij beschrijft 38 verschillende geestentoestanden en karakterstructuren.

Energie vibraties

—Bloesemtherapie is niet langs de moeizame omweg van het fysieke lichaam werkzaam, maar beïnvloedt op een niveau van fijnere energie vibraties regelrecht het energieveld van de mens. —

Wat Bach heeft verbeterd ten opzichte van vroegere homeopathische planten medicijnen is het vrijmaken van de genezende energie van bloesems uit hun stoffelijke vorm en ze over draagt aan een dragende substantie (water). —

Onder mijn uitleg over water kun je zien dat water de capaciteit heeft om de kenmerken over te nemen van dat waar het aan bloot wordt gesteld. Door het water in contact te laten komen met deze vibraties nemen zij de genezende kwaliteiten over.

Mensen bestaan voor ongeveer 70 procent uit water. De vibraties van bach bloesems beïnvloeden het lichaam door middel van het energielichaam. Maar het water zelf heeft natuurlijk de capaciteit om het water in ons lichaam te beïnvloeden. —

Door gebruik te maken van deze bijzondere eigenschappen, creëer je een voordeel ten opzichte van het rechtstreeks toedienen van kruiden. Volgens Bach heb je op deze manier geen kans op overdosering, nevenwerkingen of nadelige invloed op andere therapeutische maatregelen. Deze onschadelijkheid maakt de Bachs bloesemtherapie toegankelijk voor een veel groter aantal mensen.

In 1934 schreef Bach over de werkzaamheid van zijn bloesemextracten:

Bepaalde specifieke bloemen, struiken en bomen van een hogere orde bezitten door hun trillingsgetal het vermogen om onze menselijke vibraties te versnellen en onze kanalen voor de boodschappen uit ons spirituele zelf open te stellen.

Wil je meer weten over trillingen en vibraties? Bekijk dan ook de pagina over trillingen.

Diagnose stellen

—De door Bach gebruikte bloesems zijn afkomstig van planten en bomen van een hogere orde’. Dit is hoe Edward Bach ze noemt. Niet te verwarren met de algemene indeling van bomen in de eerste, tweede of derde klasse, gebaseerd op de grootte die ze bereiken.

—Iedere plant of boom uit deze categorie is de belichaming van een specifiek ‘psychisch concept’ of ‘zielsconcept’ en vibreert met een bepaald trillingsgetal. —De frequentie van dit trillingsgetal stemt overeen met de frequentie van een psychisch concept dat deel uitmaakt van de menselijke ziel, waarin alle achtendertig psychische concepten uit het bach bloesemrepertorium liggen besloten.

Hoe een bloesemessence werkzaam is:

—Iedere bloesemessence heeft hetzelfde trillingsgetal als een positief psychische concept. Deze psychische concepten worden beschreven bij de 38 bach bloesems. Wanneer een van deze psychische concepten in disharmonie is, helpen deze trillingen je weer in de harmonie te brengen. —

Hogere trillingen hebben de eigenschap lagere trillingen te transformeren naar hogere trillingen. Omgedraaid is dit niet mogelijk. Dit is waarom energievibraties in de Bach bloesems een positief effect hebben op het lichaam. Dit verschijnsel noemt Bach “Trillingsresonantie”.

Waarom de keuze voor bepaalde plantsoorten?

—Bach maakte onderscheidt tussen planten die

 1. Lijden kunnen verlichten en
 2. Planten die echte genezende krachten bezitten.

—Deze laatste categorie planten (hogere orde planten) gebruikte hij. Dit heeft hij langs een intuïtieve weg geïdentificeerd. Hij gebruikt enkel planten uit de natuur en zegt dat gecultiveerde planten hun genezende werking verliezen.

Methoden voor Bach Bloesems

 • —Zonnemethode —
 • Kookmethode

Zonnemethode

—Wordt gebruikt voor alle bloesems en bloemen die in het late voorjaar of in de zomer bloeien, als de zon de volledige kracht heeft bereikt. —

Op een zonnige, onbewolkte dag worden ‘s morgens de bloesems van zoveel mogelijk verschillende planten geplukt. Hierbij moet een blad tussen duim en wijsvinger worden genomen, om te voorkomen dat de bloesems met de menselijke huid in aanraking komen. —

Hierna worden zoveel bloesems op een schaal met bronwater gelegd dat het oppervlak volledig bedekt is. Deze schaal blijft zo lang in de zon staan tot de essentie uit de bloesems is overgegaan in het bronwater. (Tot het water de eigenschappen of structuur van de bloesems heeft overgenomen.)

Het op deze manier ‘geïmpregneerde’ water wordt later in een met alcohol gereinigde fles gegoten. De essence in de fles is onbeperkt houdbaar en vormt de basis voor het aanleggen van een aantal voorraad flessen.

Kookmethode

—De kookmethode wordt voornamelijk toegepast bij bloesems van bomen, planten en struiken die heel vroeg in het voorjaar bloeien, nog voor de zon haar volledige kracht heeft bereikt. —

De bloesems worden op dezelfde manier verzameld als bij de zonnemethode. Ze worden daarna echter uitgekookt. Het kookwater wordt diverse keren gefiltreerd en de aldus verkregen essence wordt eveneens in met alcohol geprepareerde flessen gegoten.

—Deze in vergelijking met het dynamiseringsproces uit de homeopathie of de bereidingswijze van antroposofische geneesmiddelen eenvoudige potentiëringsmethode bezat volgens Bach de volgende voordelen: —

Het beschadigen of verminken van de plant is niet nodig. De bloem of bloesem waarin de wezensenergie van de plant in geconcentreerde vorm aanwezig is, wordt pas in het rijpe stadium van voltooiing geplukt, dus kort voor het afvallen. —

Tussen het plukken en de bereiding verloopt nauwelijks tijd, dus er gaat weinig of geen energie verloren. Het geheel is een harmonisch proces dat we als ‘natuurlijke alchemie’ zouden kunnen omschrijven, een proces waarin de immense krachten van de vier elementen met elkaar samenwerken.

—7 categorieën

 1. Angst
 2. Onzekerheid
 3. Onvoldoende belangstelling voor het hier en nu
 4. Eenzaamheid
 5. Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
 6. Ontmoediging en wanhoop
 7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Bach Bloesems die helpen tegen angsten.

Zonneroosje – Helianthemum nummularium (Rock rose)

—Zonneroosje is een middel voor noodgevallen. Heb je het gevoel dat er geen hoop meer is? Dat er iets ergs gaat gebeuren? Bijvoorbeeld door ongelukken  of onverwachte ziekten. —

Ze noemen dit wel eens het middel voor eerste hulp. Het wordt vaak gebruikt als men zeer geschrokken is of als men in vrees leeft.

—Indien de ziekte niet bij bewustzijn is, kan men met de remedie zijn lippen bevochtigen. Het bijvoegen van andere remedies kan noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld ‘Clematis’, bij flauwvallen, hetgeen en toestand van diepe slaap is, of Agrimonie (akkermunt), als de patiënt erg lijdt.

Ondersteunende aanbevelingen bij zonneroosjegebrek: —

 • Probeer je zonnevlechtchakra mentaal te beschermen. Bijvoorbeeld door in gedachten in schild van wit licht eromheen te plaatsen.
 • —Ademhalingstherapie —
 • Mantra’s reciteren

Maskerbloem – Mimulus guttatus

—Maskerbloem helpt dapperheid en vertrouwen te ontwikkelen. Maskerbloem werkt tegen de angst voor ‘alles wat ons kan overkomen zoals ziekte, lijden, ongelukken, armoede, fobieën, angst om alleen te zijn en angst pech te hebben. Het betreft de alledaagse angsten. Het zijn de gewone alledaagse angsten. —

Vaak zie je dat mensen die gebaat zijn bij de Maskerbloem niet graag met anderen praten over hun vrees. 

Ondersteunende aanbevelingen bij maskerbloemgebrek: —

 • Leer je gevoeligheid te waarderen en zie in hoe belangrijk het is.
 • —Aanvaard dat iedereen anders is. —
 • Zorg dat je een eigen kamer hebt waarin je je terug kan trekken. Om zo je gedachten op orde te krijgen.
 • —Wordt je bewust van de verschillende angsten die je hebt. —
 • Wees attent op de gezondheid van je nieren.

Kerspruim (Cherry Plum) – Prunus cerasifera

—Kerspruim werkt kalmerend. Het werkt bij overbelasting van de geest en betreft de angst dat men zijn verstand gaat verliezen of dingen gaat doen waar men spijt van zal krijgen. —

Kerspruim werkt bij mensen die de angst hebben om zelfbeheersing te verliezen of het verstand tegen zijn of haar eigen wil in. Ze voelen zich psychisch extreem overbeladen.

—Ondersteunende aanbevelingen bij kerspruimgebrek:

 • —De moed opbrengen om zich open te stellen voor dingen.
 • —Meer speelse en spontane elementen in het leven toelaten. —
 • Yoga oefeningen doen, gericht op de schildklierchakra.

Esp (Aspen) – Populus tremula

—De esp helpt bij vage angsten. —Het helpt mensen onbevreesd te zijn, opstandig en moeilijkheden te overwinnen.

—Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Aspen, kunnen vaak makkelijk contact maken met hoger niveau’s van de werkelijkheid. Ze worden vaak zonder dat ze het doorhebben dag en nacht overspoeld met gedachten en voorstellingen die afkomstig zijn van astrale of emotionele niveau’s. Dit kan angst wekken omdat je niet weet waar deze informatie vandaan komt.

—Helpt bij mensen met het onverklaarbare gevoel dat er iets slechts gaat gebeuren. Vaak zijn deze mensen bang om over deze gevoelens te spreken.

—Ondersteunende aanbevelingen bij gebrek aan esp:

 • —Aardende oefeningen en hobby’s als pottenbakken, werken in de tuin, bakken enz. —
 • Het vermijden van alles dat de fantasie kan activeren tot emotionele voorstellingen. Zoals sterke drank, sterke bestraling van de zon, het kijken van horrorfilms enz.

Rode kastanje (Red chestnut) – Aesculus carnea

—Kenmerken van mensen die gebaat zijn bij de rode kastanje: —

 • mensen die zichzelf opofferen voor anderen. —
 • Vaak zijn ze bang dat mensen in hun omgeving iets overkomt of maken ze zich zorgen om andermans gezondheid. —
 • Kunnen zich makkelijk inleven in andere mensen en situaties.

—Ondersteunende aanbevelingen bij gebrek aan rode kastanje:

 • —Verdiep je in de law of attraction en de kracht die gedachten hebben.
 • Wordt je bewust van je negatieve gedachten en onderzoek waar ze vandaan komen. Zo mogelijk kun je expres positieve gedachten hiertegenover zetten.

Bach bloesems voor hen die onzeker zijn.

Loodkruid (Cerato) – Ceratostigma willmottiana

—Loodkruit werkt voor mensen die niet genoeg zelfvertrouwen hebben om te doen wat ze willen doen. —Het leert ze te vertrouwen op hun eigen intuïtie. Het zijn mensen die vaak vragen om de mening van anderen. Ze worden vaak misleid.

Ondersteunende aanbevelingen bij gebrek aan energie uit loodkruid:

 • Ademhalingsoefeningen, waarbij je met je aandacht naar binnen gaat.
 • —Contact zoeken met de natuur.

Hardbloem (Scleranthus), Scleranthus annuus

—Hardbloem werkt voor mensen die lijden onder keuzestress. Mensen die niet goed kunnen kiezen tussen twee of meerdere mogelijkheden omdat iedere mogelijkheid hen goed lijkt.

—Vaak zijn dit rustige mensen. Ze dragen hun zorgen vaak alleen en bespreken ze niet of weinig met anderen.

Ze ervaren een innerlijke rusteloosheid, gedachten springen op en neer. Vaak hebben ze een gebrek aan concentratievermogen.

Ondersteunende aanbevelingen bij hardbloemgebrek. —

 • Overdrijf niet en zoek geen uitersten op. Probeer deze ‘zigzagkoers’ die nu wordt ervaren te stabiliseren. —
 • Doe ademhalingsoefeningen die helpen ‘naar binnen te gaan’ met je bewustzijn.
 • Doe fysieke hobby’s die helpen bij evenwicht en behendigheid. Zoals (rol) schaatsen en jongleren

Slanke gentiaan – Gentiana amarella

—Slanke gentiaan helpt bij mensen die makkelijk ontmoedigd of neerslachtig zijn. Als er iets tegenzit gaan ze snel twijfelen en raken ze ontmoedigd. Het wordt geassocieerd met het geloof in “iets”. Bijv. een hogere orde of een bepaald levensbeginsel. —

Kenmerken van mensen die gebaat zijn aan gentiaan: —

 • Reactieve depressie (de persoon weet waarom ze depressief zijn.)
 • —Principieel sceptisch.
 • —Lijkt te genieten van pessimisme. —
 • Onzeker, als gevolg van gebrek aan geloof. —
 • Snel ontmoedigd en teleurgesteld.

Gaspeldoorn (Gorse) Ulex europaeus

—Gaspeldoorn is voor mensen die in uiterste wanhoop verkeren. Mensen die de hoop hebben opgegeven. Vaak met betrekking tot ziekte. —

Zijn ervan overtuigd dat niets meer gaat werken om ze beter te maken.

—Kenmerken van  mensen die gebaad zijn aan Gaspeldoorn:

 • Kan geen hoop op verbetering meer koesteren.
 • Is gedeprimeerd, teruggetrokken —Innerlijk moe, heeft niet meer de kracht om het nog eens te proberen.

Ondersteunende aanbevelingen bij gaspeldoorngebrek: —

 • De zon opzoeken.
 • Nadenken over het eigen lijden.

Haagbeuk (Hornbeam) – Carpinus betulus

—Voor hen die fysiek of mentaal niet sterk genoeg schijnen de last waar onder zij gebukt gaan, te dragen. De taken van het dagelijks leven schijnen hen te zwaar, hoewel zij er over het algemeen in slagen, te doen wat gedaan moet worden. —

Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Haagbeuk: —

 • Denken dat een deel van hun geest of lichaam sterker moet zijn om hun taak te kunnen volbrengen. —
 • Last van een zwaar hoofd. —
 • Voelen zich moe en slap. —
 • Hebben een innerlijk katerig gevoel. —
 • Kijken op tegen de werkweek.

—Ondersteunende aanbevelingen bij gebrek aan haagbeuk: —

 • Breek je dagelijkse sleur.
 • Zorg dat hier verandering in komt. —
 • Ga sporten, zonder prestatiedrang. —
 • Spontaan toegeven aan onverwachte invallen —Verander van omgeving. Bijvoorbeeld in je werk.
 • Kies een andere baan of functie.

Ruwe dravik (wild oat) – Bromus ramosus

—Wordt geassocieerd met zielspotenties, roeping en doelgerichtheid. Voor hen die er naar streven iets belangrijks in hun leven te doen. Die veel ervaring willen opdoen, van alles zoveel mogelijk willen profiteren en echt willen leven.

—Hun moeilijkheid is de keuze van hun carrière, wat hoewel zij zeer ambitieus zijn, hebben zij geen speciale roeping. Dit kan tot vertraging in de ontwikkeling en ontevredenheid leiden.

—Ondersteunende aanbevelingen bij Dravikgebrek:

 • —Vraag om (innerlijke) begeleiding. —
 • Maak een schaal van waarden voor verschillende interesses.
 • Kijk welke je als hobby wilt hebben en welke als beroep. —
 • Maak bij voorkeur geen plannen voor een te lange termijn.

Bach bloesems voor onvoldoende interesse voor het heden.

Bosrank – Clematis vitalba

—Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Clematis: —

 • Hebben de neiging om zo weinig mogelijk deel te nemen aan de realiteit.
 • —Dromers —Hebben weinig interesse in het leven.
 • —Rustige mensen —
 • Zijn niet gelukkig in hun huidige situatie.
 • —Leven meer in de toekomst dan in het heden.
 • Koude handen en voeten —
 • Energie gebrek —
 • Mensen die gebaad zijn aan Clematis leven in de hoop op betere tijden.

—Ondersteunende aanbevelingen bij bosrank gebrek: —

 • Creatieve hobby’s gaan beoefenen.
 • Zodat de onbenutte creatieve potentieel tot uiting kan komen. —
 • Zich in theorie en praktijk verdiepen. —
 • Yoga oefeningen doen die je “in je lichaam” brengen.
 • —Veel licht en zon opzoeken. —

Tuinkamperfoelie – Lonicera caprifolium

—Kamperfoelie helpt bij het vermogen van tot veranderen en verbinden. —

Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Lonicera:

 • —Leven veel in het verleden.
 • —Blijven bij herinneringen aan een periode van groot geluk. Bijv. de herinnering aan een verloren vriend of ambities die geen werkelijkheid zijn geworden. —
 • Zij gaan er niet van uit dat zij het geluk, zoals zij dat hebben gekend, nog eens kunnen beleven. —
 • Komen door een geestelijke traagheid niet op het juiste moment op de juiste plaats.

—Ondersteunende aanbevelingen bij kamperfoeliegebrek: —

 • Geef deze persoon nieuwe verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld: een erebaantje, een petekind, huisdier of planten. —
 • Houdt je bezig met het heden.
 • —Doe aan artistieke hobby’s. Bijvoorbeeld zingen, muziekinstrument leren spelen of dans.

Hondsroos (wild rose) – Rosa canina

—Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij hondsroos: —

 • Leggen zich neer bij iets, zonder daar voldoende reden toe te hebben. —
 • Laten zich rustig met de stroom van het leven meedrijven. —
 • Nemen dingen zoals ze zijn. —
 • Doen geen moeite om situaties te verbeteren of wat vreugde te vinden.

Ondersteunende aanbevelingen bij hondroos gebrek:

 • —Bewust worden van negatieve programmeringen op mentaal niveau. —Psychotherapie, regressietherapie —
 • Fysieke hobby’s beoefenen die je leren soepel te reageren en te improviseren.

Olijf (Olive) – Olea europaea

Olijf werkt bij hen die veel geleden hebben moreel of fysiek. Vaak zo lang dat ze moe zijn, zo overspannen dat ze niet meer in staat zijn om zich in te spannen. Het werkt bij burn out achtige klachten. —

Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Olea: —

 • Burn- out of overspannenheid klachten. —
 • Hebben veel slaap nodig
 • —Beleven weinig vreugde aan het dagelijks leven.
 • —Hebben nergens meer zin in. —
 • Fasen waarin veel gepresteerd wordt en fasen van extreme uitputting wisselen elkaar weer af.

Ondersteunende aanbevelingen bij olijfgebrek: —

 • Verdiep je in onderwerpen als energie, prana en energie uitwisseling —
 • Slaap veel
 • Ontspan je, eventueel in de natuur. —
 • Eet gezonde voedingsmiddelen zoals granen, groente en fruit.

Paardenkastanje (white chestnut) – Aesculus hippocastanum

—Paardenkastanje helpt bij geestelijke rust en het ontwikkelen van onderscheidsvermogen. —

Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Aesculus: —

 • Het helpt hen die niet in staat zijn om van ongewenste gedachten ideeën of redeneringen af te komen. —
 • Deze mensen hebben de neiging om steeds dezelfde fouten te maken, ook als weten ze eigenlijk heel goed beter.
 • —Last van “ronddraaiende” gedachten, kwellende gedachten die ze niet kwijt kunnen raken.De aanwezigheid van deze gedachten maakt mentale rust onmogelijk, hierdoor is men niet meer in staat zich te concentreren op werk, of andere dingen. —
 • Hebben de neiging al aan iets nieuws te beginnen, voordat het oude klaar is.
 • —Een ezel stoot zich nooit twee maal aan dezelfde steen, maar iemand met gebrek aan Aesculus energie wel.

—Ondersteunende aanbevelingen bij gebrek aan paardenkastanje: —

 • Verdiep je in de creatieve energie van gedachten. —
 • Ongewenste gedachten oplossen door middel van visualisering. Bijvoorbeeld door gedachten en problemen op papier te zetten. —
 • Geleide meditaties. —
 • Ademoefeningen. —
 • Yogaoefeningen.

Herik (mustard) – Sinapsis arvensis

—Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Herik: —

 • Hebben te lijden onder aanvallen van melancholie of wanhoop, die zo diep zijn, dat het lijkt alsof een donkere koude wolk hen omringt en hen belet het licht en de levensvreugde waar te nemen.
 • —Het is mogelijk dat er geen enkele reden verklaring voor dergelijke aanvallen te vinden zijn. Onder deze omstandigheden is het bijna onmogelijk gelukkig of vrolijk te zijn. —
 • Het gevoel dat er iets duisters over je heen komt.
 • Het gevoel geïsoleerd te zijn van het normale leven.

——Ondersteunende aanbevelingen bij gebrek aan herik:

 • Proberen in het nu te zijn met je bewustzijn. —
 • De gemoedstoestand accepteren en hier volledig bij aanwezig zijn met je bewustzijn.

Knop van de paardekastanje- Aesculus hippocastanum

—De Aesculus hippocastanum knop helpt bij leren en leren materialiseren. —Voor hen die slechts gedeeltelijk profijt trekken uit waarnemingen en ervaringen en die veel meer tijd nodig hebben dan anderen om de lessen uit het dagelijks leven te leren. —

Als voor de meesten onzer één ervaring voldoende zou zijn, zouden deze er verscheidene nodig hebben, voordat zij de les geleerd hebben. —

Tot hun schade ervaren deze personen dat zij bij verschillende gelegenheden in dezelfde fout vervallen, terwijl een herhaling toch eigenlijk niet nodig zou moeten zijn, of het observeren van anderen hen zelfs het maken van die fout voor de eerste maal zou kunnen besparen.

Ondersteunende aanbevelingen bij gebrek aan energie uit de knop van de paardenkastanje.

 • —Leren om niet achter andere mensen aan te lopen, maar tegen de stroom in te gaan.
 • —Leer reflecteren. Kijk naar je acties en vraag je af wat je anders zou willen doen. —
 • Doe aardende oefeningen of hobby’s  zoals pottenbakken, handarbeid, tuinieren enz.

Bach Bloesems die helpen bij eenzaamheid

Water-violier (Water violet) – Hottonia palustris

—Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Hottania: —

 • Zijn graag alleen. —Zijn rustige mensen. —
 • Spreken weinig en spreken op een zachte, vriendelijke toon.
 • —Bekwaam en onafhankelijk
 • —Veel zelfvertrouwen —
 • Trekken zich niet veel aan van andermans meningen.
 • Gaan hun eigen gang. —
 • Gereserveerd. —
 • Vaak intelligent en begaafd.

—Ondersteunende aanbevelingen bij waterviolier gebrek: —

 • Bewust worden van het intuïtie.
 • —‘aardende’ hobby’s beoefenen

Reuzenbalsemien – Impatiëns glanduligera

—Reuzenbalsemien helpt geduld en zachtmoedigheid te ontwikkelen. —

Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Impatiëns:

 • —Snel van denken en handelen —willen dingen doen zonder uitstel.
 • —Nemen liever geen tijd om uit te zieken. —
 • Weinig geduld. —
 • Moeite met  mensen die van nature langzaam zijn. —
 • Voorkeur aan alleen werken, zodat ze hun tempo kunnen aanhouden

—Ondersteunende aanbevelingen bij reuzenbasemiengebrek: —

 • Voor een uitspraak, even diep ademhalen.
 • —Fysieke inspanning zoeken bijvoorbeeld door sporten.
 • Bij voorkeur sporten met snelle bewegingen. —
 • Probeer meer te slapen. —
 • Bij hevige gevallen: verander van beroep.

Struikhei – Calluna vulgaris

—Struikhei helpt inlevingsvermogen en hulpvaardigheid. —

Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Calluna: —

 • Hebben veel behoefte aan gezelschap. Hier zijn ze continu naar opzoek. —
 • Hebben behoefte om zaken met anderen te bespreken.
 • Voelen zich ongelukkig als ze langere tijd alleen moeten zijn. —
 • Spreken graag.

—Ondersteunende aanbevelingen bij struikheigebrek: —

 • Probeer rekening te houden met de levensruimte van een ander.
 • Probeer deze ruimte te visualiseren. —
 • Oefen te luisteren naar andere mensen.
 • —Probeer belangstelling op te brengen voor groepsproblemen.

Bach bloesems die helpen bij overgevoeligheid voor invloeden en ideeën.

Agrimonie – Agrimonia eupatoria

—Agrimonie helpt mensen om confrontaties aan te gaan. —

Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Agrimonie:

 • —Vrolijke, opgewekte mensen —
 • Veel gevoel voor humor
 • —Voorkeur voor vreedzame omgeving —
 • Kunnen slecht tegen ruzie, en proberen dit te vermijden. —
 • Zij verbergen vaak hun moeilijkheden. —
 • Gebruikt verslavende middelen, zodat de buitenwereld niet ziet dat ze moeilijkheden hebben. —
 • Deze mensen hebben de neiging de ogen te sluiten voor de schaduwzijde van het leven.
 • Zij die agrimonie nodig hebben worden innerlijk gekweld door angsten en vrezen. Ze laten deze niet zien aan de buitenwereld.

—Ondersteunende aanbevelingen bij gebrek aan agrimonie: —

 • De roze bril afzetten en de situatie objectief zien. —
 • Bewust aandacht schenken aan conflicten.
 • Je mag deze conflicten ook analyseren. —
 • Meer in de diepte gaan in jezelf.
 • Verslavende middelen afzweren, minder consumeren en productiever leven
 • —Yoga beoefenen

Duizendguldenkruid (Centaury) – Centaurium sumbellatum

—Centaurium helpt mensen een betere relatie met hun eigen wil te hebben, een eigen individualiteit te ontwikkelen en zich te realiseren wat ze zelf verlangen. —

Kenmerken van mensen die gebaad zijn met Centaurium: —

 • Vriendelijke, rustige mensen —
 • Mensen die graag anderen helpen.
 • —Mensen die hun kracht hierbij overschatten, denken dat ze meer kunnen geven dan dat ze hebben. —
 • Hierdoor verwaarlozen ze zichzelf.

—Ondersteunende aanbevelingen bij gebrek aan energie uit duizendguldenkruid: —

 • Jezelf bij iedere beslissing afvragen: Wat wil ik eigenlijk zelf? —
 • Jezelf afvragen bij een verzoek van anderen: Wat zijn hun eigenlijke motieven?
 • —Een muur om je zonnevlecht heen zetten. Zet een denkbeeldige gordel van zuiver licht om je heen.

Hulst – Ilex aquifolium

—Hulst helpt allesomvattende liefde te ontwikkelen. —

Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Ilex:

 • —Mensen die last hebben van jaloezie, afgunst, wraakgevoelens en achterdocht. Voor de verschillende vormen van kwellingen. —
 • Deze mensen kunnen vaak zwaar lijden, zonder dat hier een duidelijke oorzaak voor is.
 • Een verhard hart. —
 • Angst dat er iets van hem/ haar wordt afgenomen achter de rug om.

—Ondersteunende aanbevelingen bij hulstgebrek. —

 • Yoga oefeningen voor de hart chakra. —
 • Liefde voelen —
 • Samenwerken met anderen.

Bach bloesems voor moedeloosheid en wanhoop

Lariks (Larch) – Larix decidua

—Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Lariks: —

 • Vinden zich minder goed bekwaam dan de personen in hun omgeving, is hiervan overtuigd. —
 • Ze verwachten te falen en probeert daarom ook niet.
 • —Voelt zich nutteloos en machteloos.
 • —Ze hebben het gevoel dat zij nooit een succes zullen zijn, en daarom ook niets wagen noch zich volledig inzetten om te slagen. —
 • Beroofd zichzelf van de kans om te leren en te groeien dankzij nieuwe ervaringen, door deze mentaliteit.

—Ondersteunende aanbevelingen bij Lariksgebrek:

 • —Leer met de law of attraction omgaan en het feit dat ieder mens dat ervaart wat hij of zij verwacht te ervaren.
 • —Houdt voor ogen dat anderen ook alles hebben moeten leren. —Zoek naar nieuwe ervaringen, andere mensen en leerzame hobby’s. —
 • Leer je eigen persoonlijkheid kennen.

Grove den – Pinus sylvestris

—Pinus helpt bij spijt en het schenken van vergeving. —

Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Pinus: —

 • Zitten vaak vol met zelfkritiek —
 • Zijn niet tevreden over hun inspanningen of resultaten, zelfs wanneer zij succes hebben. —
 • Harde werkers
 • —Lijden onder de regels die zij zichzelf voorschrijven.
 • —Nemen de verantwoordelijkheid voor andermans vergissingen. —
 • Houden vast aan schuldgevoelens.

—Ondersteunende aanbevelingen bij dennen gebrek: —

 • Probeer het recht op je bestaan te erkennen. Ieder mens heeft recht op liefde. —
 • Doe yoga oefeningen die gericht zijn op het schildklierchakra.
 • —Ga na waarom je je zo schuldig voelt en waarom je zo’n hoge eisen aan jezelf stelt.
 • —Doe aan conditiesporten.

Engelse veldiep – Ulmus procera

—Helpt bij verantwoordelijkheid. —

Kenmerken van hen die gebaad zijn bij de Ulmus: —

 • Zijn mensen die goed werk doen, hun roeping volgen. —
 • Zij hopen iets goeds en belangrijks te kunnen doen. Vaak voor het welzijn van de mensheid. —
 • Zij kunnen zich soms tijdelijk down minder voelen als zij het gevoel hebben dat de taak die voor hen ligt te moeilijk of te zwaar is. Ze hebben angst dat ze iets relatief makkelijks ineens niet meer aankunnen.

—Ondersteunende aanbevelingen bij Veldiep gebrek: —

 • In contact komen met je individualiteit. —
 • Bij het maken van een planning, meer rustmomenten inbouwen. —
 • Jezelf vaker “iets gunnen”. —

Tamme kastanje (Sweet chestnut) – Castanea sativa

—Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij de Castanea: —

 • Mensen die lichamelijk of geestelijk hun grens hebben bereikt. —
 • Die te veel  uithoudingsvermogen hebben gehad. —
 • Wanneer men het gevoel heeft te breken. —
 • Wanneer er in de toekomst geen verbetering lijkt te zijn.

Castanea helpt mensen die met een enorm verdriet te maken hebben dat ondraaglijk lijkt. Wanneer mensen het gevoel hebben dat hun lichaam of geest de grens heeft bereikt.

Ondersteunende aanbevelingen bij gebrek aan tamme kastanje: —

 • Ontspan je in licht en lucht.
 • Zo mogelijk in de natuur.

Vogelmelk (Star of Bethelehem) – Ornithogalum umbellatum

Vogelmelk helpt bij heroriëntering en opwekking. Voor hen die diep bedroeft zijn in een situatie die hen tijdelijk zeer ongelukkig maakt.

Het werkt tegen de schok van slecht nieuws, het verlies van een dierbare, de angst als gevolg van een ongeluk, enz…. —Voor degenen die tijdelijk ontroostbaar zijn, brengt deze remedie verlichting.

—Ondersteunende aanbevelingen voor vogelmelkgebrek:

 • Therapieën met als doel hebben energetische trauma’s op te lossen.
 • —Therapeutische maatregelen, gericht op de nierfunctie.

Bindwilg (Willow) – Salix vitellina

—Salix helpt degene die tegenslag gehad hebben. Een tegenslag die moeilijk zonder klagen of bitterheid is te accepteren. —

Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Salix: —

 • Hebben de neiging het leven te beoordelen naar het succes dat het brengt.
 • Vinden dat zij zoveel moeilijkheden niet verdiend hebben.
 • —Vinden het leed dat ze gekregen hebben onrechtvaardig en worden hierdoor verbitterd. —
 • Verliezen hun interesse en doen geen moeite meer voor de dingen waar zij in eerste instantie zoveel vreugde aan beleefden. —
 • Leggen de schuld buiten zichzelf.

—Ondersteunende aanbevelingen bij wilggebrek:

 • —Verdiep je in de wet van oorzaak en gevolg. (Kybalion, 7 hermetische wetten)
 • —Zoek  het gezelschap van blije, onbekommerde mensen. Bijvoorbeeld door hobby’s. —
 • Zoek creatieve hobby’s.

Zomereik (Oak) – Quercus robur

—De eik helpt meer kracht en uithoudingsvermogen te verwerven.

—Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Quercus: —

 • Mensen die voortdurend aan het vechten zijn voor hun gezondheid of voor hun dagelijks bestaan. —
 • Hebben al veel geprobeerd. —
 • Hebben een gevoel van hopeloosheid. —Ze zijn ontevreden met zichzelf , wanneer ze door hun ziekte niet meer kunnen doen wat ze moeten doen.
 • —Flinke mensen, die met grote problemen omgaan, zonder hoop te verliezen of op te geven.
 • —Last van een permanente prestatiedrang. —Laat zich niet leiden door zijn of haar intuïtie.

—Ondersteunende aanbevelingen bij eik gebrek: —

 • In plaats van altijd maar door te gaan, doe eens iets waar je innerlijk behoefte aan hebt. Bijvoorbeeld vakantie nemen, niets doen, tijd besteden aan niet- productieve hobby’s enz.
 • —Bewegingsoefeningen voor het losmaken van de verkrampte nek- en schouderspieren.

Appel – Malus pumila

—Dit is een reinigingsremedie. Het helpt bij mensen die voelen dat iets aan hen onrein of vies is. Vaak is het niet iets belangrijks.

—Bij mensen die erg ziek zijn, kan de aandacht zo op dit gevoel van viezigheid zijn gericht, dat er aan de ernst van de ziekte voorbij wordt gegaan. —

Als reinigingsmiddel zuivert deze remedie wonden waarin naar de overtuiging van de patiënt de een of andere gifstof is binnengedrongen en dus verwijderd dient te worden. —

Kenmerken van mensen die gebaad zijn aan Malus:

 • —Mensen die graag bevrijdt willen worden, naar dat wat naar hun idee zo belangrijk is. Dat het genezen moet worden. —
 • Ze geven snel de moet op als behandeling geen succes heeft.

—Malus heeft tevens te maken met orde en volkomenheid. Mensen die een malus tekort hebben gaan gebukt onder alles dat afwijkt van perfectionisme en controle. —

Ondersteunende aanbevelingen bij appelgebrek: —

 • Aanvaarden dat de mens niet perfect is.
 • —Voldoende slaap en rust nemen voor het zenuwstelsel.
 • —Yoga en andere oefeningen doen voor het reinigen van het klierstelsel en voor harmonie van het zenuwstelsel
 • —Regelmatig mediteren

Bach bloesems voor over bezorgdheid voor het welzijn van anderen.

Wilde cichorei – Cichorium intybus

—Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Cichorium: —

 • Zeer attent op de verzoeken van anderen. —
 • Snel overbezorgd voor hun kinderen, familieleden en vrienden.
 • —Vinden het belangrijk op “populair” te zijn. —
 • Vinden snel iets wat gecorrigeerd moet worden. —
 • Zetten voortdurend recht, dat wat zij verkeerd vinden. Dit vinden ze leuk om te doen.
 • —Ze hebben graag dat mensen door hun verzorgt moeten worden en dicht bij ze zijn.

—Ondersteunende aanbevelingen bij cichoreigebrek: —

 • Oefeningen doen voor fysieke ontspanning —
 • Massages —
 • Ademhalingsoefeningen doen die het hartchakra ondersteunen.

IJzerhard (Vervain) –Verbena officinalis

—IJzerhard wordt geassocieerd met zelfdiscipline en zelfbeheersing. —

Kenmerken van mensen die gebaat zijn bij Verbena: —

 • Mensen die starre principes en ideeën hebben.
 • —Zijn er stellig van overtuigd dat deze ideeën waar zijn en stappen hier moeilijk van af.
 • Zouden graag anderen uit hun omgeving overhalen tot hun levensopvattingen.
 • —Hebben een sterke wil.
 • —Tonen veel moed wanneer zij overtuigd zijn van bepaalde zeken. —
 • Als ze ziek zijn, blijven ze lang doorwerken.

—Ondersteunende aanbevelingen bij IJzerhardgebrek: —

 • Probeer in te zien dat ieder systeem bij aanhoudende overbelasting een keer moet bezwijken en dat daar niemand mee gediend is.
 • —Leg je neer dat het niet altijd intensiteit is waarmee iets moet worden nagestreefd. Dat alleen dat succes mogelijk maakt. —
 • De ander niet ‘plat walsen’ maar meegaan in zijn of haar verhaal. —
 • Bewuste ontspanningspauzes inlassen. —
 • Tai Chi —

Wijnstok (Vine)– Vitis vinifera

—Wijnstok helpt bij het ontwikkelen van autoriteit en doorzettingsvermogen. —Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Vitis:

 • Zeer bekwame mensen —
 • Zelfverzekerd en vol zelfvertrouwen
 • —Geven anderen graag aanwijzingen hoe dingen te doen. —
 • Kan een als tiran of dictator overkomen.
 • —Heeft moeite om medelijden te tonen. —
 • Verstand gaat boven gevoel

—Ondersteunende aanbevelingen bij Wijnstokgebrek: —

 • Samenwerken in een team. —
 • Luisteren naar de intuïtie. —
 • Yoga oefening doen —Tai Chi

Beuk – Fagus sylvatica

—Beuk helpt mensen verdraagzaamheid te ontwikkelen. —

Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Fagus: —

 • Mensen die de behoefte hebben meer goeds en moois te zien in alles wat hen omringt.
 • —Ziet makkelijk het goede of de mogelijkheid tot het goede.
 • —Heeft de neiging om de dingen op uiterst kritische wijze te beoordelen. —
 • Zijn in staat tot verdraagzaamheid, toegevendheid en begrip voor verschillende wijzen waarop mensen naar perfectie streven.

—Ondersteunende aanbevelingen bij gebrek aan energie uit de beuk: —

 • Jezelf aardig en liefdevol behandelen.
 • —Yoga, met bijzondere aandacht voor de schildklier en de hartchakra’s.
 • —Speelse bewegingen maken, dansen enz.

Bronwater (rock water)

—Remedie bestaat niet uit bloemenessence, maar uit voor behandeld water uit niet gecultiveerde bronnen in de ongerepte natuur.

—Kenmerken van mensen die gebaad zijn bij Bronwater:

 • —Houden zeer starre principes erop na. —
 • Ontzeggen zichzelf veel vreugde en plezier in het leven omdat ze denken dat dit hun werk zou kunnen schaden. —
 • Zijn hard voor zichzelf —Streven ernaar gezond, sterk en actief te zijn.
 • —Doen alles om hun overtuigingen in stand te houden.
 • —Ze willen graag door anderen tot voorbeeld worden genomen.

—Ondersteunende aanbevelingen bij bronwatergebrek:

 • —Leer jezelf te ontspannen. —
 • Sta jezelf meer wereldse vermaken en plezieren toe. —
 • Ben eerlijk tegen jezelf. Bekijk jezelf s ’avonds in de spiegel en geef je eerlijke mening over de gebeurtenissen van de afgelopen dag.
 • —Neem je lichaamsbeweging waar.

Bronnen

—Genezing door bloemen, E. Bach, Milinda uitgevers B.V., juli 1981, ISBN 9789060303238, originele titel, The twelve healers, Heal thyself; the Bach Remedies —De volgende beschrijvingen van de bach bloesems komen uit het boek ‘Genezen Door Bloemen’ door

Dr. Edward Bach. —Oorspronkelijke titels: The Twelve Healers/ Heal Thyself/ The Bach Remedies Repetory. —Copyright: The C.W. Daniel Company Ltd, Londen —De Driehoek, Amsterdam —Nederlandse vertaling: H. Kaper —Tweede druk — —Bach-Bloesemtherapie, Theorie en praktijk, Mechtild Scheffer, De Driehoek/ Amsterdam. ISBN 90-6030-480-2 Oorspronkelijke titel: Die Bach-Blütentherapie, Nederlandse vertaling: Gerard Grasman. Vierde druk 1991

foto