Like attracts like

Het principe van de law of attraction is ‘like attracts like’. Hiermee wordt bedoeld dat twee van dezelfde dingen elkaar aantrekken.

De mens heeft een vrije wil, waarmee hij in staat is om zelf te beschikken over gedachten en gevoelens. De gedachten en gevoelens van ieder mens zijn uniek en vrij om te gebruiken zoals hij of zij wil. Hierbij wil ik niet onderschatten hoe zwaar het kan zijn om je gedachten en gevoelens ook echt te gebruiken zoals je wil. Maar jij bent de enige die de macht heeft over je eigen gevoelens en je gedachten.

Natuurlijk wordt de manier waarop je met je gevoelens en gedachten omgaat enorm gestuurd door de manier waarop de mensen in jouw omgeving met je omgaan en de manier waarop jij tijdens je jeugd en daarna bent behandeld door anderen. Hier wordt later dieper op ingegaan.

Jij bent een denkend wezen. Een denkend wezen kan met zijn gedachten specificeren waar het zich op wil focussen. Het kan zich dingen voorstellen. Dingen voor zich zien op verschillende manieren. Het kan beelden gebruiken maar ook woorden. Je kunt zelfs verschillende talen gebruiken om deze woorden te interpreteren.

Maar aan ieder onderwerp waar jij aan kunt denken heb jij bewust of onderbewust een gevoel gekoppeld. Dit gevoel kan weer gekoppeld zijn aan een ander onderwerp of een ander beeld en ook dat gevoel kun je weer koppelen aan een ander gevoel. Dit is de reden waarom veel gevoelens  ingewikkeld worden. Gevoelens kunnen bepaalde sensaties in je lichaam vormen.

Maar omdat gevoelens gekoppeld zijn aan onderwerpen. Kunnen onderwerpen er dus ook voor zorgen dat je bepaalde sensaties voelt binnen je lichaam.

Even terug naar de law of attraction. Deze werkt een beetje als een spelletje tennis tegen een muur. Iedere bal die jij tegen de muur aan gooit komt hard naar jouw kant terug. De muur is hierbij een metafoor voor het universum. De bal is een metafoor voor jouw gedachten en bijbehorende gevoelens. Jij stuurt een gedachten het universum in. Het universum trekt voor jouw identiek materiaal aan en stuurt het terug naar jouw kant. Jij ziet hierdoor je gedachten werkelijkheid worden.

The pong game

Je creëert met je gedachten wat je mee maakt en ziet in je materialistische leven.

Het universum doet niet meer dan een exact kopie jouw kant op sturen van waar zojuist aan hebt gedacht. Dit betekent dat het jouw gedachten weerspiegeld inclusief alle gevoelens die jij koppelt aan dit onderwerp.

‘Gevoelens’ is het onderwerp waar de meeste mensen het niet over hebben als ze de law of attraction uitleggen. Omdat we eerder hebben gezien dat ze als zo ingewikkeld worden ervaren door mensen.

Ze hebben namelijk een heleboel links met andere onderwerpen. Zou je je dus bewust willen worden van de connecties die een onderwerp heeft, moet je je bewust worden van al deze connecties.

Negatieve of positieve focus

Dingen waar negatief op word gefocust, zullen zich op een negatieve manier manifesteren in je leven.

Dingen waar positief op word gefocust, zullen zich op een positieve manier manifesteren in je leven

Je kunt positieve en negatieve gevoelens ervaren op veel niveaus. Je hebt vaak niet puur positieve of puur negatieve gevoelens over één onderwerp. Ze variëren.

Positief manifesteren

Ik heb nu verschillende dingen uitgelegd over wat niet goed gaat wanneer je probeert te manifesteren. Maar wat we niet moeten vergeten is dat iedere keer dat je je best doet om je gedachten om te zetten in positieve gedachten, dit een effect zal hebben op je realiteit.

De wereld om je heen zal verbeteren. Iedere keer als dit gebeurd heb je meer ruimte om meer positieve dingen te creëren. Zaken zoals als het voelen van dankbaarheid en liefde zullen je situatie omzetten en positieve resultaten geven.

1 miljoen

Vaak wordt er onbewust van uitgegaan dat de law of attraction net zo werkt als de normen en overtuigingen van de maatschappij waarmee wij bekend zijn. We denken dat het moeilijk is om 1.000.000 euro te krijgen, omdat we dat niet vaak zien gebeuren in onze omgeving.

We zijn zo gewend dat de wereld op een bepaalde manier werkt, dat we automatisch onderbewust ervan uitgaan dat de universum volgens dezelfde regels leeft. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.

De law of attraction is niet gebonden aan regels van moeilijkheid. Het is voor de law of attraction net zo moeilijk om 1 euro te manifesteren als 1 miljoen.

Hoe komt het dan dat we niet vaak 1 miljoen euro manifesteren?

Wijzelf zijn met onze overtuigingen nog wel gebonden aan de niet bestaande regels. De law of attraction volgt ons. Wanneer wij aangeven dat iets kan. Dan kan het ook. Maar wanneer wij onderbewust vasthouden aan een geloof, dan doet het hetzelfde en laat ons dat geloof zien.

Bewust vs onderbewust

We kennen allemaal het voorbeeld van de ijsberg wel. Het gedeelte boven het water representeert dat waar wij ons bewust van zijn. Het gedeelte beneden het water representeert wat er feitelijk bestaat.

Zo is het ook met gedachten en gevoelens. Wij zijn ons bewust van een klein gedeelte van de dingen die we denken en voelen.

Wanneer je bewust gebruik wil gaan maken van de law of attraction, is het dus belangrijk dat je je realiseert dat deze gedachten en gevoelens wel aanwezig zijn, maar dat je ze niet altijd waarneemt.

Gedachten zijn in dit geval beter te verwoorden met het woord ‘overtuigingen’. Ieder mens draagt (vaak onderbewuste) overtuigingen met zich mee.

Overtuigingen die je op hebt gepikt van je ouders of de maatschappij.

Don’t despair!!!

Er zijn een aantal hele goede technieken beschikbaar die je houvast gaan geven op je omgang met je gedachten en gevoelens. Ik weet heel goed hoe intimiderend de law of attraction kan overkomen en hoe onwerkelijk deze reis kan zijn.

Vergeet niet, dat iedere stap in de goede richting er een is, en dat alle moeite die je doet echt resultaten gaat boeken.

Wanneer je om leert gaan met je gevoelens, heb je de sleutel tot een beter leven. Een leven waarin jij bepaald of er positieve of negatieve dingen je leven inkomen.

De emotionele ladder

Waarom lukt het mensen niet om van een negatieve gedachten om te zetten in een positieve? Waarom blijven negatieve gevoelens hangen, ook als je dat niet wilt? Waarom kun je je niet hoopvol voelen als je onmacht voelt?

Gevoelens hebben een rangorde. Je kunt niet van een ongelukkig niveau naar een gelukkig niveau gaan als deze te ver van elkaar afliggen. Het is de bedoeling dat alle niveaus doorvoeld worden en beleeft.

Deze niveau’s worden weergegeven in de emotionele ladder.

De emotionele ladder

Het verwarrende aan de emotionele ladder is dat het betrekking heeft op één onderwerp of situatie. Ik heb mensen horen zeggen. Ja maar als ik iets negatiefs ervaar denk ik gewoon aan iets positiefs. Dat klopt. Maar je hebt nog steeds negatieve gevoelens over het onderwerp of over de situatie waar je in eerste instantie negativiteit bij ervoer. Die gevoelens gaan niet zomaar weg. Deze blijven op de achtergrond aanwezig, net zolang tot jij ze gaat doorleven.

Gevoelens vs gedachten

Waarom schrijf ik zo veel over gevoelens? Veel mensen lijken zich alleen op gedachten te focussen.

Gedachten zijn de bestuurder van je manifestaties. Deze bepalen of je links of rechts gaat. Kies je voor Cornflakes of Brood? een baan in de ICT of als landschapsarchitect. Wanneer jij ergens aan denkt komt het in je leven. Jij bepaald met je gedachten welk item op het menu je in je leven wilt.

Ik onderschat niet hoe moeilijk het kan zijn om je gedachten zo te trainen dat je je focust op de dingen die je graag wilt. Het is van uitermate belang als je goed met de law of attraction om wilt gaan.

Op de pagina ‘Hoe werkt de law of attraction (tips en technieken)’ wordt hier meer over uitgelegd.

Gevoelens daarentegen zijn de energie van je bus. Het geeft kracht aan je manifestatie. Het bepaald hoe datgene waar je aan gedacht hebt in je leven terug komt. Als iets wat je al hebt, of waar je te weinig van hebt.

Gevoelens zijn je doorgang naar alles wat je wilt. Gevoelens zijn jouw doorgang naar het aanpassen van de werkelijkheid.
Door eerlijk te zijn naar jezelf toe weet je waar je eigenlijk meer van nodig hebt. De law of attraction werkt vaak niet voor mensen, omdat ze niet eerlijk zijn over wat ze willen. Vaak gaat dit gepaard met schaamte. We leven in een samenleving die je leert dat je bepaalde dingen niet mag willen.

Wanneer jij geen goede gevoelens hebt, zal jouw werkelijkheid je niet geven wat je verlangt.

Maar wanneer je eerlijk kunt zijn naar je negatieve gevoelens, heb je de mogelijkheid deze aan te passen naar betere gevoelens. Je kunt dan weer liefde gaan voelen voor het onderwerp waar je meer van wilt.

Misvattingen over de law of attraction

Misvatting 1: Door je gedachten te controleren en positief te maken ga je alleen maar goede dingen aantrekken.

Nee, maar het helpt zeker! Daarom zal in deze techniek ook voorbij komen op de pagina met tips en technieken. Zoals hierboven is uitgelegd heb je veel onderbewuste gedachten. Je kunt 10 keer per dag tegen jezelf zeggen dat je die nieuwe baan gaat krijgen, maar als jij 100 keer per dag er onderbewust van overtuigd bent dat je die niet krijgt, zal de uitkomst toch naar het negatieve neigen.

Het is een beetje alsof je met je boot naar de overkant wil varen, jij maar roeien, terwijl je niet door hebt dat je het anker nog hebt uitgelegd.

Misvatting 2: Het is heel moeilijk om je bewust te worden van je onderbewuste overtuigingen en gevoelens.

Er zijn een aantal hele goede technieken beschikbaar die je helpen je bewust te worden van je gevoelens en overtuigingen. Deze technieken geven je meer grip op je realiteit en je emotionele belevingswereld.

Ik ga niet beweren dat dit proces niet zwaar kan gaan. Het zal je zeker uitdagen en een nieuw mens van je maken.

Misvatting 3: Emoties moet je negeren, anders worden ze alleen maar erger. Het is een bodemloze put.

Terwijl emoties niet meer van je willen dan dat je echt bij ze bent en ze accepteert en het nut van ze inziet. Ze willen dat je ze begrijpt. Emoties komen en gaan, ze zijn geen bodemloze put, ze kunnen gevoed en gevuld en geheeld worden.

Misvatting 4: Mensen koppelen onderbewust onderwerpen aan elkaar. Waarna het moeilijk wordt om ze op een heldere manier weer van elkaar te scheiden.

Als je eerlijk tegen jezelf kunt zijn en kunt waarnemen waar jij specifiek problemen mee hebt. Kun je dit loskoppelen van alle zaken waar je eigenlijk geen probleem hebt. Je kunt er dan mee ophouden om mensen of dingen de schuld te geven die niet echt jouw probleem veroorzaken.

Misvatting 5: Als je je focust op negatieve gedachten trekt dit negatieve dingen aan in je realiteit

Ja en Nee. Laten we onderscheid maken in de manieren waarop je je kunt focussen op negatieve gevoelens of negatieve gedachten.

Wanneer je echt bij een gevoel bent en dit gevoel erkend en accepteert, zoals het is. Is het op dat moment  niet mogelijk om dit gevoel negatief in je leven weerspiegeld te zien. Het is juist de grootste oplossing om niet meer een match te zijn met dit specifieke onderwerp.

Wanneer we het over gedachten gaat is het ook niet schadelijk voor je realiteit om na te gaan waarom je bepaalde negatieve gedachten hebt. Stel dus de waarom vraag. En iedere keer dat je een antwoord krijgt, draai je het vorige antwoord weer om in een nieuwe waarom vraag.

Bijvoorbeeld:

Waarom heb ik zo’n hekel aan mijn baas.

Omdat hij hypocriet is.

Waarom heb ik zo’n hekel aan hypocriete mensen?

Omdat ze me een gevoel van machteloosheid geven.

Waarom geeft mij dit een gevoel van machteloosheid?

Omdat ze de regels omdraaien naar hun eigen wensen.

Waarom heb ik een probleem met mensen die hun eigen regels maken en dan willen dat iedereen zich eraan houdt?

Omdat ik graag naar mijn eigen wensen en dromen wil nastreven. Omdat ik mijn eigen regels wil bedenken voor mijn leven.

Waarom wil je je eigen regels maken?

Omdat ik grenzen wil stellen voor mezelf.

Waarom wil je grenzen stellen voor jezelf?

Omdat ik grenzen nodig heb, zodat ik voor mezelf kan bepalen welke behoefte ik heb en hoeveel van deze behoefte ik nodig heb.

Kan dat niet als je baas een hypocriet is?

Nee, want dan moet ik constant naar regels luisteren die nergens op slaan en ik weet zo nooit waar ik aan toe ben.

En ga zo maar een tijdje door, totdat je echt bij de kern van het probleem bent uitgekomen.

Het punt is dat je je gedachten in dit geval in twijfel trekt, waardoor je er niet in blijft hangen.

Negatieve gedachten waar je steeds meer negatieve energie naartoe stuurt, zonder je af te vragen waarom je dit voelt zullen negatieve situaties in je leven voortbrengen.

Hetzelfde geld voor negatieve emoties, wanneer je een emotie niet accepteer, maar ertegen blijft vechten, zul je alleen maar meer van deze emoties aantrekken.

Meer informatie

Wil je meer weten over de law of attraction en hoe je deze kennis kunt toepassen. Bekijk de pagina met tips en technieken.

Of wil je meer weten over het wetenschappelijk bewijs hiervan? Bekijk dan onderstaande pagina: